Info

Programy pro matky, rodiče a děti:
  • tvořivé - výtvarné, hudební, rytmické
  • vzdělávací - osvětové přednášky, odborné kurzy
  • sportovní - rodinné olympiády, výlety, společné dovolené
  • rekvalifikační - jazykové kurzy, počítačové kurzy, kurzy účetnictví
  • jednorázové akce - oslavy, zahradní slavnosti

MC je také školou občanského života:
Mateřské centrum Rožálek funguje jako občanské sdružení. Je závislé na dotacích, shánění prostoru a peněz svépomocí, public relation, fundraising, vyžaduje orientaci v zákonech a těsnou spolupráci s úřady státní správy a neziskového či ziskového sektoru.

MC Rožálek nabízí také integraci:
Otevřenost MC umožňuje vytváření společenství s ,,odlišnými” - zdravotní či sociální handicap - učí tak toleranci a předchází xenofobii.

MC Rožálek nabízí Krizové centrum:
Nabízíme pomoc při životních situacích : výchova dětí - její problémy a úskalí, manželské a rodinné krize, sociální krize, rekvalifikace - snadnější návrat zpět do zaměstnání.
Comments